Filmy instruktażowe

Lista filmów instruktażowych

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi filmami:

Instalacja ESET v9 i aktywacja produktu

Dowiedz się, jak zainstalować oraz aktywować oprogramowanie ESET w wersji 9.

Powrót do listy pytań

Jak zarejestrować numer seryjny dla nowej licencji

Dowiedz się, jak zarejestrować numer seryjny dla produktów ESET.

Zarejestrowanie numeru seryjnego jest konieczne do otrzymania nazwy użytkownika oraz hasła, które są potrzebne do pobrania oraz zainstalowania programów firmy ESET.

Powrót do listy pytań

Jak zarejestrować numer seryjny dla przedłużenia licencji

Dowiedz się, jak zarejestrować numer seryjny dla produktów ESET.

Zarejestrowanie numeru seryjnego jest konieczne do otrzymania nazwy użytkownika oraz hasła.

Powrót do listy pytań

Konwersja nazwy użytkownika i hasła na klucz licencyjny

Zobacz, jak dokonać konwersji nazwy użytkownika i hasła na klucz licencyjny.

Powrót do listy pytań

Jak dokonać lokalnej instalacji programów ESET

Dowiedz się, w jaki sposób pobrać program ESET oraz dokonać jego instalacji lokalnie na stacji roboczej.

Powrót do listy pytań

Jak wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do programu

Zobacz, jak wprowadzić do programów ESET otrzymaną nazwę użytkownika oraz hasło.

Powrót do listy pytań

Konfiguracja lokalnej kopii dystrybucyjnej

Zobacz, jak aktywować i skonfigurować kopię dystrybucyjną bezpośrednio na kliencie. Celem kopii dystrybucyjnej jest tworzenie kopii plików aktualizacyjnych w środowisku sieci lokalnej.

Powrót do listy pytań

Konfiguracja kopii dystrybucyjnej w ESET Remote Administrator

Zobacz, w jaki sposób skonfigurować kopię dystrybucyjną w konsoli ESET Remote Administrator.

Zobacz także, w jaki sposób zmienić w sposób zdalny konfigurację klientów, aby mogły pobierać aktualizacje bezpośrednio z kopii dystrybucyjnej w konsoli ESET Remote Adminitrator.

Powrót do listy pytań

Zdalna instalacja z poziomu ESET Remote Administrator

Zobacz, w jaki sposób utworzyć nową paczkę instalacyjną programu ESET NOD32 Antivirus lub ESET Smart Security, dokonać jej wstępnej konfiguracji oraz zdalnie zainstalować na komputerze docelowym.

Film pokazuje także, w jaki sposób dokonać konfiguracji klienta, aby połączył się z serwerem ESET Remote Administrator.

Od tego momentu możesz zdalnie zarządzać klientem z poziomu konsoli ESET Remote Administrator.

Powrót do listy pytań

Czyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji

Dowiedz się, w jaki sposób wyczyścić pamięć podręczną aktualizacji w przypadku gdy napotkasz na problem w trakcie próby aktualizacji bazy sygnatur wirusów w programach firmy ESET.

Powrót do listy pytań

Zaawansowane czyszczenie pamięci podręcznej

Wykonaj zaawansowane czyszczenie pamięci podręcznej w sytuacji gdy standardowe czyszczenie pamięci nie pomaga.

Powrót do listy pytań

Generowanie dziennika diagnostycznego przy pomocy narzędzia ESET Sysinspector

Dowiedz się, w jaki sposób wyczyścić pamięć podręczną aktualizacji w przypadku gdy napotkasz na problem w trakcie próby aktualizacji bazy sygnatur wirusów w programach firmy ESET.

Powrót do listy pytań

Uruchamianie systemu Windows 8 w trybie awaryjnym

Dowiedz się, w jaki sposób uruchomić system Windows 8 w trybie awaryjnym.

Powrót do listy pytań